Om Itemize

Itemize er en interesseorganisasjon for studenter og ansatte ved NTNU Trondheim. Vi er en frivillig organisasjon med medlemmer som liker eller vil lære om informasjonssikkerhet og hacking. Vi er også et CTF-lag og deltar på nasjonale og internasjonale CTFer jevnlig. I vedtektene til Itemize NTNU står det også at Itemize skal være med på å fremme god sikkerhetskultur i Norge.

Driften til Itemize er prosjektbasert, noe som betyr at medlemmer kan velge å engasjere seg i kortvarige prosjekter. Dette sikrer at Itemize utvikler seg videre. Det går også an å være medlem uten å være med på prosjekter. Da er man bare med på de CTFene man kan og de andre arrangementene man har mulighet til.

Itemize NTNU er tilknyttet Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og får store deler av støtten til driften derifra.

Vi har også en alumniordning for tidligere medlemmer, slik at de kan være med videre på å hjelpe fremtidens sikkerhetsinteresserte.

For medlemmer bruker vi Discord som hovedkommunikasjonskanal.

Kontakt

Vi tar imot innmeldinger, spørsmål og andre henvendelser på mail: hack@itemize.no

Postadresse:
Itemize NTNU
c/o Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
O.S. Bragstads plass 2A
7034 TRONDHEIM

Org.nr: 925 906 824

Fakturaer sendes til faktura@itemize.no.

Styret