Om Itemize

Itemize NTNU er en frivillig interesseorganisasjon for studenter og ansatte ved NTNU Trondheim som liker eller vil lære om informasjonssikkerhet og hacking. I vedtektene til Itemize NTNU står det også at Itemize skal være med på å fremme god sikkerhetskultur i Norge. Dette gjør vi ved å delta på både nasjonale og internasjonale CTFer jevnlig samt å holde både interne og eksterne kurs.

Driften til Itemize er prosjektbasert, noe som betyr at medlemmer kan velge å engasjere seg i kortvarige prosjekter. Dette sikrer at Itemize utvikler seg videre. Det er selvfølgelig også mulig å være medlem uten å være med på prosjekter, men heller bare være med på CTFer og andre arrangementene man har mulighet til.

Itemize NTNU er tilknyttet Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og får store deler av støtten til driften derifra.

Vi har også en alumniordning for tidligere medlemmer, slik at de kan være med videre på å hjelpe fremtidens sikkerhetsinteresserte.

For medlemmer bruker vi Discord som hovedkommunikasjonskanal.

Kontakt

Vi tar imot innmeldinger, spørsmål og andre henvendelser på mail: hack@itemize.no

Postadresse:
Itemize NTNU
c/o Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
O.S. Bragstads plass 2A
7034 TRONDHEIM

Org.nr: 925 906 824

Fakturaer sendes til faktura@itemize.no.

Styret