Vi er en studentorganisasjon ved NTNU Trondheim som digger informasjonssikkerhet og CTFer.

Er du interessert i informasjonssikkerhet?
Vil du lære mer om snill hacking?
Liker du å holde på med CTFer ?
Vil du være med på NTNU Trondheim's CTF lag?

Du kan finne en liste over fremtidige arrangementer her.
Følg oss også gjerne på facebook.