Er du interessert i informasjonssikkerhet?
Vil du lære mer om snill hacking?
Liker du å holde på med CTFer ?
Join NTNU's CTF lag!

Vi er en studentorganisasjon ved NTNU Trondheim som digger informasjonssikkerhet og CTFer.
Du kan finne en liste over fremtidige arrangementer her.


Bli medlem!

For å registrere deg som medlem, bare send en epost til:
hack@itemize.no

Følg oss også gjerne på facebook.
Vi bruker også discord for all intern kommunikasjon.